Son Gncelleme30/05 : 07:46

Brütten nete maaþ hesaplama

Brüt ücretinize göre aylýk olarak net ücretinizi brütten nete maaþ hesaplama formumuzdan hesaplayabilirsiniz.
Sitene Ekle
Brütten nete maaþ hesaplama Formu
alan Durumu :
Normal alan
Emekli alan
Medeni Hali :
Evli
Bekar
ocuk Says :
Evliyseniz einiz alyormu :
Brt Maa Tutarnz : TL. (rn. 1500)

Maaþ nedir?

Bir kiþiye iþi, görevi karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen aylýk ücrete maaþ denilir.

Brüt maaþ nedir?

Brüt ücret SGK, iþsizlik sigortasý, gelir vergisi ve kiþinin kendi ücretinin toplanmasý ile elde edilir. Brüt ücret hi. bir kesinti yapýlmamýþ ham ücrettir. Çalýþanýn eline geçen net ücrete sosyal güvenlik primlerinin iþçi payý ve gelir vergisi gibi kesintilerin eklenmiþ haline brüt maaþ denir.

Net maaþ nedir?

Net maaþ bir çalýþanýn aldýðý aylýk ücretten tüm vergi ve sgk kesintilerinin düþülmüþ, kiþinin alacaðý net ücrettir.

Sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisi gibi tüm kesintiler yapýldýktan sonra çalýþanýn eline geçen ücrete net maaþ denir.

Net maaþ nasýl hesaplanýr?

Netten brütü hesaplayabilmek için öncelikle bir katsayý hesaplamak ve net ücreti bu katsayýya bölmek gerekir. Katsayý hesaplamasýnda ise Asgari ücret ve Gelir vergisi Dilimi ile Sigorta Kesintileri esas alýnýr.

 • Brüt ücretten SGK kesintisi yapýlýr.
 • Ýþsizlik sigortasý kesintisi yapýlýr.
 • Kiþinin kazanç durumuna göre %15 - %35 arasý deðiþen oranlarda gelir vergisi kesintisi yapýlýr.

Brütten nete maaþ hesaplama?

Brüt ücretinizden yasal kesintileri çýkardýktan sonra elinize gececek net ücreti kolayca hesaplaya bilmeniz için oluþturduðumuz brütten nete maaþ hesaplama formunu kullana bilirsiniz.

Net maaþtan brüt maaþ nasýl hesaplanýr?

Net maaþýn üzerine %14 ssk primi, %1 iþsizlik sigortasý kesintisi, %15 gelir vergisi, %07.59 damga vergisi kesintisinin eklenmesiyle brüt ücret bulunmaktadýr. Bu iþlemin tam tersini yaparak brüt maaþýnýzý bula bilirsiniz. Tüm vergi kesintilerinin düþülmemiþ haline brüt maaþ denilir. Net maaþýnýz üzerinden brüt maaþýnýzý öðrenmek istiyorsanýz hazýrlamýþ olduðumuz netten brüte maaþ hesaplama formunu kullana bilirsiniz.

Asgari Geçim Ýndirimi (AGÝ) 2016

2016 yýlý asgari geçim indirimi ödemeleri

 • Bekar: 123,53
 • Eþi çalýþmayan çocuksuz: 148,23
 • Eþi çalýþmayan 1 çocuklu: 166,75
 • Eþi çalýþmayan 2 çocuklu: 185,28
 • Eþi çalýþmayan 3 çocuklu: 209,99
 • Eþi çalýþan çocuksuz: 123,53
 • Eþi çalýþan 1 çocuklu: 142,05
 • Eþi çalýþan 2 çocuklu: 160,58
 • Eþi çalýþan 3 çocuklu: 185,28

AGÝ Dahil Asgari Ücret 2016

Bekar asgari ücretlinin AGÝ'si 123 lira 53 kuruþ eline geçen 1300 TL
Evli, eþi çalýþmayan, çocuksuz ise- AGÝ 148 lira 23 kuruþ- Eline geçen 1324,7 TL
Evli, eþi çalýþmayan 1 çocuklu: AGÝ 166 lira 76 kuruþ.- Eline geçen 1343,23 TL
Evli, eþi çalýþmayan, 2 çocuklu: 185 lira 29 kuruþ.- Eline geçen 1361,8 TL
Evli, eþi çalýþmayan, 3 çocuklu: 209 lira 99 kuruþ.- Eline geçen 1386,46 TL
Evli, eþi çalýþan, çocuksuz: 123 lira 53 kuruþ.- Eline geçen 1300 TL
Evli, eþi çalýþan, 1 çocuklu: 142 lira 5 kuruþ. - Eline geçen 1318,5 TL
Evli, eþi çalýþan, 2 çocuklu: 160 lira 58 kuruþ.- 1337 TL
Evli, eþi çalýþan, 3 çocuklu: 185 lira 29 kuruþ.- Eline geçen 1361,8 TL

Asgari Ücret Nedir?

Çalýþan her kiþinin temel ihtiyaçlarýný karþýlayarak insanca yaþamalarýna olanak tanýyan ve iþveren tarafýndan ödenmesi kanunen zorunlu en düþük ücrete asgari ücret denir.

Resmi Gazete, 31 Aralýk 2014 SALI, Karar Tarih: 31/12/2014, Karar No: 2014/1

Ýþçinin bir günlük normal çalýþma karþýlýðý asgari ücretinin; 1/1/2015-30/6/2015 tarihleri arasýnda 40,05 (kýrklira beþkuruþ) Türk Lirasý olarak, 1/7/2015-31/12/2015 tarihleri arasýnda ise 42,45 (kýrkikilira kýrkbeþkuruþ) Türk Lirasý olarak tespitine, iþçi temsilcilerinin muhalefetine karþýlýk oy çokluðuyla karar verilmiþtir.

2016 Yýlý Asgari Ücret

2015 - 2016 yýlý için belirlenen asgari ücret tutarlarý ilk 6 ay ve son 6 aylýk brüt ve net maaþ bilgileri.

01.01.2015 - 30.06.2015 (Ocak) 1.201,5 (Brüt) - 949,07 (Net)
01.07.2015 - 31.12.2015 (Temmuz) 1.273,5 (Brüt) – 1.000,55 (Net)

01.01.2016 - 31.12.2016 1.647,00 (Brüt) - 1.300,99 TL (Net)

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.