Son Gncelleme30/05 : 07:46

Alan Hesaplama

Alan hesaplama formunu kullanarak kolayca taban uzunluðu ve yükseklik deðerlerine ulaþa bilirsiniz. Hesaplama þeklini seçtikten sonra, taban uzunluðu ve bu tabana ait yüksekliði giriniz.
Sitene Ekle
Alan Hesaplama Formu
Hesaplama ekli :
Dikdrtgen (veya Kare) gen
Taban Uzunluu (a) : Cm.
Ykseklik (h) : Cm.

Alan Hesaplama Nedir?

Günlük hayatýmýzda çeþitli yüzeyleri ölçmek için kullanýlan ölçülere, alan ölçüleri denir.

Alan hesaplamarýnýzý online olarak yapa bilirsiniz. Bu iþlem için yapmanýz gereken hesaplama formundan hesaplama þeklinizi seçmek ve taba uzunluðu, yükseklik deðerlerini girerek hesapla butonuna týklamak.

Üçgen Alan Hesaplama

Bir üçgenin alaný taban ve tabana ait yüksekliðin çarpýmýnýn yarýsýdýr.

Eþkenar üçgenin çevresi bir kenarýnýn uzunluðunun 3 ile çarpýlmasý ile bulunur, eþkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eþittir.

Ýkizkenar üçgende ikiz kenarlardan birinin uzunluðu 2 ile çarpýlýr, sonuç taban uzunluðu ile toplanýr.

Çeþitkenar üçgende 3 kenarý toplayarak çevresini bulursunuz.

Dikdörtgenin ve karenin alaný nasýl hesaplanýr?

Dikdörtgen geometride en kullanýlan þekillerden bir tanesidir. Dört tane kenarý olup bütün açýlarý 90 derece olan geometrik þekillere dikdörtgen denilir. Dikdörtgenin alaný dediðimiz zaman dikdörtgenin kapladýðý bütün bölgeden bahsederiz eðer bu bölgenin nekadar bir bölge olduðunu hesaplamak istiyorsak iki kenarý bir biriyle çarpmanýz yeterli olacaktýr.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.