Son G�ncelleme01/10 : 10:28

Vücut Kitle Endeksi Hesaplama

Vücut Kitle Endeksinizi hesaplamak için formdaki boþ alanlardan cinsiyetinizi, santimetre cinsinden boyunuzu ve kilonuzu doldurarak hesapla butonuna týklayýnýz.
Sitene Ekle
Vücut Kitle Endeksi Hesaplama Formu
Cinsiyet : Erkek
Kadin
Boy : CM (rn 170)
Kilo : CM (rn 55)

Vücut Kitle Endeksi Nedir

 
Vücut kitle endeksi bir kiþinin kilosunun boyuna göre orantýlý olup olmadýðýný hesaplamak için kullanýlýr. Bu deðer cinsiyete ve yaþa göre deðiþkenlik göstermektedir. Vücut kitle endeksi hesaplamasý vücut aðýrlýðýnýn, metre cinsinden uzunluðunun karesine bölünmesiyle hesaplanmaktadýr. 
 
Vücut Kitle Endeksi
 
 
 
Yaþlara göre saðlýklý bir kiþinin vücut kitle endeksi tablodaki gibidir. Bu deðerlere göre hesaplanmýþ olan aralýðýn altýndaysanýz saðlýðýnýz için kilo almanýz, üstünde kalýyorsanýz kilo vermeniz önerilmektedir.
Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.