Son Gncelleme30/05 : 06:46

Kelime Sayýsý Hesaplama

Bir metinde kaç kelime olduðunu ve kaç satýr, kaç cümle, kaç harf, kaç duraklama olduðunu hesaplamak için metni boþluða yapýþtýrýnýz ve hesapla butonuna týklayýnýz.
Kelime Sayýsý Hesaplama Formu
Hesaplanacak Metni Yazn

Kelime sayýsý hesaplama aracý nedir? Nasýl çalýþýr?

Kelime sayýsý hesaplama formu bir metinde kaç kelime olduðunu ve kaç satýr, kaç cümle, kaç harf, kaç duraklama olduðunu hesaplayan bir hesaplama aracýdýr. Kelime hesaplama aracý genel olarak makale yazarlarý tarafýndan kullanýlýr. Yazýlan makalede, kompozisyonlarda kelime sayýsý bazen çok önemlidir. Ücretli yazarlar, editörler yazdýklarý kelime baþýna ücretlendirme uyguladýðý için sýk kullanýlcan bir hesaplama aracýdýr.

Kelime Sayacý

Hesapmatik kelime sayýsý hesaplama formunu ücretsiz olarak kullana bilirsiniz. Ayrýca bir metinde kelime arama için geliþtirdiðimiz hesaplama formumuzuda incelemenizi tavsiye ederiz.

Metinde Kelime Hesaplama

Kullanýcýlarýmýz için geliþtirdiðimiz metinde kelime arama formu test edilerek doðru sonuç verdiði onaylanmýþtýr. Tüm makale ve benzeri yazýlarýnýzda bulunan ayrýntýlarý online hesaplaya bilirsiniz.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.