Son Gncelleme30/05 : 07:46

Md5 Þifreleme

Md5 olarak þifreleyeceðiniz metni yada rakamý yazarak þifrele butonuna týklayýnýz.
Md5 Þifreleme Formu
ifrelenecek Metni yazn

MD5 Nedir?

MD5 (Message-Digest algorithm 5), veri bütünlüðünü test etmek için kullanýlan, Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden Ron Rivest tarafýndan 1991 yýlýnda geliþtirilmiþ bir kriptografik özet (tek yönlü þifreleme) algoritmasýdýr. Girdi verinin boyutundan baðýmsýz olarak 128 bitlik hexadecimal karakterde özetler üretir.

MD5'deki her girdinin benzersiz olmasý mümkün deðildir, çünkü üretilen "özet" sonuç olarak 128 bittir, ancak MD5'le þifrelenebilecek bilgiler sonsuza gider.

MD5 girdilerinin çözümlenmesi teorik olarak imkânsýzdýr. Fakat bazý MD5 veritabanlarý sayesinde brute force yöntemiyle 16 karaktere kadar çeviri yapýlabilmektedir. Bu veritabanlarý sizin girdinizi önceden oluþturulmuþ binlerce veri girdisinde tarayarak bulduðu sonucu size verir. MD5 formatýnda saklanan þifrelerin çözümlenmesi bu yöntemle mümkün olmaktadýr.

Ayný iþlevi sunan algoritmalara örnek olarak SHA-1 ve RIPEMD-160 verilebilir.

Md5 Algoritmasý Özellikleri

  • MD5 algoritmasý tek yönlü çalýþýr. Þifreleme yapýlýr, ancak þifre çözüm iþlemi yapýlamaz.
  • MD5 algoritmasý, üzerinde iþlem yapýlan dosyada (aktarma vb.) herhangi bir deðiþiklik olup olmadýðýný tespit eder.  Eðer bir deðiþiklik yapýlmýþsa, yeni dosyanýn MD5 algoritmasýndan geçilmesinden çýkan sonuç ile ilk dosyanýn MD5 sonucu birbirinden farklý olacaktýr.
  • MD5 algoritmasý bir alt sürümü olan MD4’e göre yavaþ çalýþýr, ancak þifrelendirme sistemi çok daha karýþýk ve çözülmesi güçtür.
  • Genel olarak 4 farklý aþamalý bir sisteme sahiptir. Her aþama birbirinden farklý iþleyiþe sahip olup 16’þar basamaktan oluþmuþtur. Bir MD5 þifreleme iþleminde aþaðýdaki resimdeki sistemden 64 tane gerçekleþmektedir.

Md5 þifreleme örnekleri

Hesapmatik

Þifreli hali: 0fc436b2efcdfb3eb317272630c6bc70

Hesaplama

Þifreli hali: f3df95aff5d2391ab71c5ad3b3af58d8

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.