Son G�ncelleme01/10 : 11:29

HABER DETAYLARI

Fakirlik belgesi nasýl alýnýr?

21 AUSTOS 2014 PEREMBE 12:03

BU HABER 8624 KEZ OKUNDU

Fakirlik belgesi nasýl alýnýr?
Yoksulluk belgesi yani fakirlik belgesi insanlarýn üzerinde herhangi bir mal varlýðý olmayan dar gelirli ailelere verilen bir belgedir.

Dar gelirli aileleri tespit etmek ve belge sahibi yapmak o bölgenin muhtarlarýna verilmiþ bir görevdir.

Günümüzda bazý isanlar fakir olmadýðý halde durumu iyi olduðu halde fakirlik belgesi almak için uðraþýr bunu yapanlar onca insanýn hakkýný yediðini unutmasýn ve muhtarlarýn bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz.

Fakirlik belgesi ala bilmeniz için 18 yaþýný doldurmuþ olmanýz gerektiðini lütfen unutmayýnýz.

Fakirlik belgesi almak için belirli þartlarý taþýyorsanýz örneðin üzerinizde hiç bir mal varlýðý yoksa, sgk, baðkur ve emekli sandýðýna üye olmayan vatandaþlar kimliðiyle birlikte baðlý olduðu muhtarlýða baþvurmasý gerekmektedir. Muhtar baþvuran kiþiden sgk ve diðer sosyal kurumlarda sosyal güvencesi olmadýðýna dair bir yazý ister yalnýz muhtar baþvuran kiþiden emin ise bu kaðýda istemeye bilir. Araþtýrma ve incelemler sonucunda muhtarlýktan fakirlik kaðýda ala bilirsiniz bu iþlmler tamamen ücretsiz yapýlýr.

Fakirlik belgesi ne iþe yarýyor?

Bu belge sayesinde bir çok yerden yardým talep ede bilirsiniz belediyenin sunmuþ olduðu yardým kampanyalarýndan yararlana bilirsiniz.Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.