Son G�ncelleme01/10 : 11:29

Asgari Geçim Ýndirimi Hesaplama

Asgari geçim indirimi (AGÝ) hesaplamak için medeni durumunuzu ve varsa çocuk sayýsýný belirterek hesapla butonuna basýnýz. (hesaplama formu 2016 verilerine göre hesaplama yapmaktadýr)
Sitene Ekle
Asgari Geçim Ýndirimi Hesaplama Formu
Medeni Hali
Evli Bekar
ocuk Says

Asgari geçim indirimi nedir?

Asgari geçim indirimi, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini saðlayacak bölümünün toplam gelirden düþülerek vergi dýþý býrakýlmasýdýr.

Kimler asgari geçim indirimi alabilir?

Asgari geçim indirimi uygulamasýndan ücretleri gerçek usulde vergilendirilen (net ücret sözleþmesi ile çalýþanlar dahil) gerçek kiþiler yararlanabilecektir.  Ancak,

  • Ücretleri diðer ücret kapsamýnda vergilendirilen hizmet erbabý,
  • Ücret geliri elde etmeyen diðer gerçek kiþiler,
  • Baþka bir kanun hükmü (3218 Serbest bölgeler Kanunu, 4490 Türk Uluslararasý Gemi Sicili Kanunu, 4691 Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarýnca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatý yapýlmayanlar,
  • Dar mükellefiyet kapsamýnda ücret geliri elde edenler ise; asgari geçim indiriminden yararlanamayacaklardýr.

agi 2016

Asgari geçim indirimi nasýl hesaplanýr?

Asgari Geçim Ýndirimi (AGÝ) hesaplamalarýnýzý web sitemiz üzerinden yapabilirsiniz. Yapmanýz gereken medeni durumunuzu ve çocuk sayýný doldurmak ve hesaplama butonuna týklamaktýr. Hesapmatik sizler için en güncel oranlarla alacaðýnýz agi tutarýný hemen hesaplar.

2016 Asgari Geçim Ýndirimi tablosu;

 Bekâr                                                        123,53 TL
 Evli, Eþi Çalýþan,                                    123,53 TL
 Evli, Eþi Çalýþan    Bir Çocuk               142,05 TL
 Evli, Eþi Çalýþan    Ýki Çocuk                160,58 TL
 Evli, Eþi Çalýþan    Üç Çocuk               185,29 TL
 Evli, Eþi Çalýþan    Dört Çocuk             197,64 TL
 Evli, Eþi Çalýþan    Beþ Çocuk              209,99 TL
 Evli, Eþi Çalýþmayan                             148,23 TL
 Evli, Eþi Çalýþmayan    Bir Çocuk        166,76 TL
 Evli, Eþi Çalýþmayan    Ýki Çocuk         185,29 TL
 Evli, Eþi Çalýþmayan    Üç Çocuk         209,99 TL
 Evli, Eþi Çalýþmayan    Dört Çocuk      209,99 TL
 Evli, Eþi Çalýþmayan    Beþ Çocuk      209,99 TL

*Yukarýdaki veriler bilgi amaçlýdýr, herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.