Son G�ncelleme01/10 : 10:28

Ýller Arasý Mesafe Hesaplama

Ýller arasý kilometre hesaplamasýný yapmak için hesaplama aracýndan il seçiminizi yapýnýz ve mesafe hesapla butonuna týklayýnýz. ( iller arasý mesafe hesaplama )
Sitene Ekle
Ýller Arasý Mesafe Hesaplama Formu
Nereden : Nereye :
Mesafe Hesapla

Ýller Arasý Mesafe Hesaplama Nedir?

Hesaplama aracýmýz iki il arasýndaki toplam kilometre aralýðýný online olarak hesaplayan bir sistemdir. Hesaplama formundan kilometresini öðrenmek istediðiniz illeri seçiniz ardýndan mesafe hesaplama butonuna týklayýnýz.

Ýller Arasý Mesafe Nasýl Hesaplanýr?

Karayollarý Genel Müdürlüðünce her yýl hesaplanan þehir merkezleri arasýndaki uzaklýklar cetveli kullanýlarak hesaplanýr.

Hesaplanan kilometreler KGM (Karayollarý Genel Müdürlüðü) tarafýndan hesaplanmýþ sonuçlardýr.

Ýller arasý mesafe hesaplama aracý þehir merkezi arasýndaki mesafeyi baz alarak sonuç verir.

Kilometre Nedir?

Kilometre (SI simgesi km) bin metreye denk gelen metrik sistemin uzunluk ölçü birimidir. Birçok ülkede coðrafi yerler arasýndaki mesafeleri ifade etmek için kullanýlan resmi bir ölçü birimidir.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.