Son G�ncelleme01/10 : 10:28

Ýdeal Kilo Hesaplama

Ýdeal Kilonuzu hesaplamak için form alanýndan cinsiyetinizi, santimetre cinsinden boyunuzu ve kilogram cinsinden aðýrlýðýnýzý yazarak hesapla butonuna týklayýn.
Sitene Ekle
Ýdeal Kilo Hesaplama Formu
Cinsiyet : Erkek
Kadin
Boy : CM (rn 170)
Kilo : CM (rn 55)

Ýdeal Kilo Nedir

 
Bir kiþinin saðlýklý bir þekilde yaþamýna devam etmesi için sahip olmasý gereken kiloya ideal kilo denir. Ýdeal kilonun altýnda veya üzerinde bulunan kiþilerin daha saðlýklý yaþayabilmeleri için ideal kilo aralýklarýna ulaþmalarý önerilmektedir.

 

Ýdeal Kilo Nasýl Hesaplanýr

 
Ýdeal kilo kadýn ve erkeklerde deðiþkenlik gösteren ve çeþitli algoritmalar ile hesaplanan formüllerden oluþmaktadýr.
 
Ýdeal Kilo
 
 
 
Kadýnlarda ideal kilo: 
45.5 + 2.3 X (Ýnç cinsinden boy - 60)
 
Erkeklerde ideal kilo: 
50 + 2.3 X (Ýnç cinsinden boy - 60)
Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.