Son G�ncelleme01/10 : 11:29

LYS Puan Hesaplama

LYS Puan Hesaplama YGS Türkçe, YGS Sosyal Bilimler, YGS Temel Matematik, YGS Fen Bilimleri testlerinden yapmýþ olduðunuz doðru ve yanlýþ sayýlarýný yazarak LYS Puanýnýzý hesaplayabilirsiniz.
LYS Puan Hesaplama Formu
Girmediiniz veya hi soru yantlamadnz testler iin doru ve yanl alanlarn bo brakabilirsiniz. Ayrca yanl saylarn bo brakarak ve doru says kutucuklarna net saylarnz yazarak da LYS puannz hesaplayabilirsiniz.
 

Doru

  

Yanl

YGS Trke

40 Soru

YGS Sosyal Bilimler

40 Soru

YGS Temel Matematik

40 Soru

YGS Fen Bilimleri

40 Soru

LYS-1 Matematik

50 Soru

LYS-1 Geometri

30 Soru

LYS-2 Fizik

30 Soru

LYS-2 Kimya

30 Soru

LYS-2 Biyoloji

30 Soru

LYS-3 Edebiyat

56 Soru

LYS-3 Corafya 1

24 Soru

LYS-4 Tarih

44 Soru

LYS-4 Corafya 2

14 Soru

LYS-4 Felsefe ve Din

32 Soru

LYS-5 Yabanc Dil

80 Soru

LYS Puan Hesaplama aracý

LYS Puan Hesaplama aracýný kullanmak için formdaki YGS Türkçe, YGS Sosyal Bilimler, YGS Temel Matematik, YGS Fen Bilimleri testlerinden yapmýþ olduðunuz doðru ve yanlýþ sayýlarýný yazarak LYS Puanýnýzý hesaplayabilirsiniz.

LYS Nedir?

Lisans Yerleþtirme Sýnavý (kýsaca LYS), Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan 2010 yýlýndan itibaren uygulamaya baþlanan test türü bir sýnavdýr.

Sýnav Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan ve Türkiye, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kýrgýzistan, Gürcistan veya Kazakistan'da üniversiteye girmek isteyen (YGS'yi geçmiþ olan) adaylarýn girdiði bir sýnavdýr. Sýnav sorularý her sene ÖSYM tarafýndan hazýrlanýr.

LYS puaný nasýl hesaplanýr?

LYS (Lisans Yerleþtirme Sýnavý) Her yýl ÖSYM tarafýndan düzenlenmekte ve sýnav puan hesaplamalarý istatistiksel veriler kullanýlarak hesaplanmaktadýr. LYS puan hesaplamalarýný hesaplama aracýmýzý kullanarak'da hesaplayabilirsiniz.

Yerleþtirme

YGS puanlarýndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylarýn yerleþtirme haklarý bulunmaktadýr. Adaylar YGS veya LYS puan türlerine göre ilgili bölüm/bölümleri tercih edebilirler. Bunun yaný sýra bu puanlardan baðýmsýz olarak Özel Yetenek Sýnavý ile öðrenci alýmý yapan üniversiteler de mevcuttur.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.