Son G�ncelleme01/10 : 10:28

Þafak Hesaplama

Þafak hesaplamak için askerlik sürenizi, baþlangýç tarihinizi, izin ve sizden istenen diðer süreleri doldurup hesapla butonuna basýnýz.
Þafak Hesaplama Formu
Askerlik Sresi :
Balang (Sls) T. :   
Kullanlan zin :
Yol zni Hakk :
Erken Terhis :
Alnan Ceza :

Þafak Nedir?

Þafak kelimesi TDK (Türk Dil Kurumu) sözlük anlamý olarak güneþin doðmadan önce havanýn aydýnlanmasý olarak belirtilir. Fakat askerde sýklýkla kullanýlan þafak kelimesi, askeriliðin bitmesi (terhis) için kalan gün sayýsýný ifade etmek için kullanýlmaktadýr.

Þafak Kaç Ne Anlama Gelir?

Askerliðe baþladýðýnýz ilk günü sülüs tarihinizdir. Askerliðin bitiþ tarihi ile sülüs tarihi arasýndaki fark ise size terhisinizi verir. Örneðin; terhisine 15 gün kalmýþ olan bir askerin, 15 gün sonra askerliðini bitireceði tarih gelmiþ olacaktýr. Yine ayný mantýkla askerlikte zorunlu askerlere sýklýkla sorulan "Þafak Kaç?" sorusu, terhise yani askerliðin bitiþine kaç gün kaldýðý anlamýna gelmektedir.

  • Þafak 9: Askerliðim 9 gün sonra bitecek

  • Þafak 7: Askerliðim 7 gün sonra bitecek

  • Þafak 2: Askerliðim 2 gün sonra bitecek

  • Þafak Doðan Güneþ: Askerliðim yarýn bitecek. (Güneþ doðduðu vakit askerliðim bitiyor)

 

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.