Son G�ncelleme01/10 : 10:28

Repo Getirisi Hesaplama

Repo Getirisi Hesaplama formu üzerinden ana paranýzý, faiz oranýný ve gün sayýsýný girerek ne kadar getiri elde edeceðinizi hesaplayýn.
Repo Getirisi Hesaplama Formu
Ana Para : (rn: 3500.95)
Yllk Faiz Oran : (rn: 12.5)
Gn Says : (rn: 30)

Repo Nedir?

Gecelik Faiz olarakta bilinen repo, piyasanýn o anki koþullarý üzerinden belirlenen faiz oranlarýnýn günlük veya kýsa vadeli iþlemler için kullanýlýp gelir elde etmeniz için uyguladýðýnýz bir yatýrým yönlemidir.

Repo'nun Belli Baþlý Avantajlarý

Repo, birikimlerinizi piyasa koþullarýndan daha yüksek faiz oranlarý ile deðerlendirmeniz için kullanýlýr. Herhangi bir kesinti veya kayýp yaþamadan net kazanç elde edersiniz. Ayrýca daha önceden belirlediðiniz vadenin süresi dolmadan ana paranýzý kullanmak isterseniz kazandýðýnýz gün kadar ki faizden herhangi bir kayýp yaþamazsýnýz.

Repo iþlemleri banka üzerinden yapýldýðý için bankalarýn mesai saatleri baþlangýç ve bitiþinden önce yapabilirsiniz.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.