Son Gncelleme25/03 : 16:32

Crypt Þifreleme

Crypt Þifreleme iþlemini yapacaðýnýz metni girerek þifrele butonuna týklayýnýz. Crypt þifreleme tipinde bayraklama kullanýlmalýdýr aksi halde her þifreleme farklý sonuç verecektir
Crypt Þifreleme Formu
ifrelenecek Metni yazn
Bayrak
Crypt ifreleme tipinde bayraklama kullanlmaldr aksi halde her ifreleme farkl sonu verecektir

Crypt Þifreleme Nedir?

Bu þifreleme algoritmasý ile kodlanan dizgeler Md5 algoritmasýnda olduðu gibi çözülmesi mümkün deðildir.Eðer sorgulama yapmak isterseniz,Md5 algoritmasýnda vermiþ olduðumz örnekte olduðu gibi iki deðerin þifreli hallerini karþýlaþtýrmanýz gerekmektedir.Crypt algoritmasýi kendisine gönderilen dizgeyi þifreleyerek dizgenin durumuna göre pozitif veya negatif tamsayý deðeri döndürür.

Crypt Þifreleme Nasýl Yapýlýr?

Php þifreleme algoritmalarýna uygun hesaplama formlarý oluþturduk hesapmatik.com web sitemizde base64, md5,sha1 gibi bir çok þifreleme araclarýný ücretsiz olarak kullana bilirsiniz.

Crypt þifreleme yapmak için þifrenelecek metni yazýn ve þifrele butonuna týklayýnýz yada þifrelenecek metni yazýn bir bayraklama metni giriniz bayraklama metni þifrenin çözülmesini zorlaþtýrýr.

Örnek crypt Þifreleme:

hesapmatik (bayraksýz)

Þifreli hali: $1$kYHLahDO$VH6AsxTHdIKm4U740ucIF0

hesapmatik (bayraklý)

Þifreli hali: he4fstXha4v2U

Crypt þifreleme tipinde bayraklama kullanýlmalýdýr aksi halde her þifreleme farklý sonuç verecektir

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.