Son G�ncelleme01/10 : 11:29

HABER DETAYLARI

Sigortam Yatýyor Mu?

21 AUSTOS 2014 PEREMBE 12:00

BU HABER 8395 KEZ OKUNDU

 Sigortam Yatýyor Mu?
Çalýþan iþçilerin sgk ödemelerinin düzenli olarak yatýrýlýp yatýrýlmadýðýný takip etmesi için yapýlmasý gerekilenler ve sgk sorgulama.

Ýþyeri Sigortamý düzenli olarak yatýrýyor mu?

Çalýþan iþçilerin sgk ödemelerinin düzenli olarak yatýrýlýp yatýrýlmadýðýný takip etmesi için yapýlmasý gerekilenler ve sgk sorgulama.

Her çalýþanan aklýnda mutlaka sigortam yatýyormu gibi soru iþaretleri olabilir günümüzde bu tür sorgulamalarý internet üzerinden takip etmek çok kolay ve ücretsiz. Þuanki zamanda sgk olmadan isçi çalýþtýrmak kanunen yasak ama bazý iþyerleri baþlangýç zamanlarýnda bir iki ay sigorta yapmaya biliyor buda kanunen yasak ama iþçinin sýrtýndan para kazanmak için bu yollarý deneyen çok siz kendi sigortanýzý takip ederek yatmama durumunda sigortaya þikayette buluna bilirsiniz.

 

Sigortanýnýzýn yatýp yatmadýðýný sorgulamak için yapýlmasý gerekilenler.

 

Sigortanýzýn yatýp yatmadýðýný 3 adýmda öðrene bilirsiniz ister e-devlet üzerinden ister sgk resmi web sitesinden bu iþlemi yapa bilirsiniz

1- E-devlet üzerinden sigorta sorgulama

E-devlet üzerinden sgk dökümünanýnýzý inceleyerek hangi aylarýn yatýp yatmadýðýný öðrene bilirsiniz. E-devlet sgk dökümü için BURAYA týklayýnýz.

2- T.C. Kimlik numarasý ile sigorta hizmet dökümü sorgulama

Kimliðinizde bulunan 11 haneli T.C kimlik numaranýzla sigortanýzýn ödemelerini takip ede bilirsiniz bu iþlem için Buraya týklayýnýz.

3- Kimlik bilgilerine göre sgk sorgulama

E-sgm sgk tarafýndan baþlatýlan online sorgulama yapýlan bir sistemdir bir çok sorgulamayý kolayca yapa bilirsiniz. Kimlik bilgilerine göre sigortanýzý sorgulamak için Burayatýklayýnýz.

Görüþ ve önerilerinizi bizlerle paylaþmayý unutmayýýnýz....


Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.