Son Gncelleme25/03 : 15:32

Burç Hesaplama

Burç hesaplama için doðum tarihinizi giriniz ve hesapla butonuna basýnýz. Burç hesaplama formundan hangi gün doðduðunuzu, doðum gününüze kaç gün kaldýðýný ve yaþýnýzý öðrene bilirsiniz.
Sitene Ekle
Burç Hesaplama Formu
Doum Gn :
Doum Ay :
Doum Yl :
Hesapla Temizle

Burç Hesaplama

Burç hesaplamak için hesapmatik.com hesaplama araçlarýndan burç hesaplama formunu kullanarak hangi gün doðduðunuzu, gelecek doðum gününüze kaç gün kaldýðýný, hangi burç olduðunuzu ve yaþýnýzý hesaplaya bilirsiniz. Doðum tarihinizi girerek bu iþlemi kolayca yapabilirsiniz.

Burç Nedir?

Burç, insanýn doðum anýnda Güneþ'in hangi pozisyonda olduðunu gösteren göksel bir alanýn sembolik ifadesidir.
Burçlar dört gruba ayrýlmýþtýr: Ateþ, toprak, hava ve su. Her grupta üç burç bulunur. Hangi gruba ait olduðunuzu bilerek temel kiþilik özelliklerinizi ve tanýdýðýnýz insanlarý daha iyi anlayabilirsiniz. Aylara göre burç sýralamasý aþaðýdaki gibidir.

 • Koç (hamel) burcu, 21 Mart-19 Nisan.
 • Boða (sevr) burcu, 20 Nisan-20 Mayýs.
 • Ýkizler (cevzâ) burcu, 21 Mayýs-21 Haziran.
 • Yengeç (seretân) burcu, 22 Haziran-22 Temmuz.
 • Aslan (esed) burcu, 23 Temmuz-22 Aðustos.
 • Baþak (sünbüle) burcu, 23 Aðustos-22 Eylül.
 • Terazi (mîzân) burcu 23 Eylül-23 Ekim.
 • Akrep (akrep) burcu, 24 Ekim-21 Kasým.
 • Yay (kavs) burcu, 22 Kasým-21 Aralýk.
 • Oðlak (cediy) burcu, 22 Aralýk-19 Ocak
 • Kova (delv) burcu 20 Ocak-18 Þubat.
 • Balýk (hût) burcu, 19 Þubat-20 Mart.

Astroloji Nedir?

Astroloji nedir sorusuna kýsaca; Astroloji, gezegen ve yýldýzlarýn insanlarýn üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalýdýr diyebiliriz.Ýnsanoðlunun yazýlý tarihinin baþýndan beri var olan astroloji, bilimlerin en eskisidir.

Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markadr tm Haklar Sakldr.
Sitede yer alan hesaplama aralarnn ve makalelerin telif haklar yazarlarn kendilerine veya yetki verdikleri kiilere aittir. eriin izin alnmadan kopyalanmas ve kullanlmas 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasasna gre yasaktr.