Son G�ncelleme01/10 : 10:28

HABER DETAYLARI

Ýþkur Dilekçe Durumlarý (Ýþsizlik maaþý baþvuru sonucu)

21 AUSTOS 2014 PEREMBE 12:07

BU HABER 13768 KEZ OKUNDU

 Ýþkur Dilekçe Durumlarý (Ýþsizlik maaþý baþvuru sonucu)
Ýþkur iþsizlik ödeneði baþvurularýnýzýn deðerlendirme aþamasý Ýþkura yapýlan iþsizlik ödeneði baþvurusu aþamasýndan sonraki iþkur dilekçe durumlarý ve açýklamlarý hakkýnda bilgiler.

Ýþkura yapýlan iþsizlik maaþý ödeneði ön baþvurusundan sonra hangi aþamalardan sonra maaþ iþkur maaþ ödemeye baþlýyor detaylý olarak sizlerle paylaþacaðýz.

Bildiðiniz gibi iþsizlik maaþý baþvurularý iþkurun resmi internet sitesinden yada size en yakýn bir iþ kurumuna baþvurarak gerçekleþtire bilirsiniz.

Ýþkura baþvurunuzu yaptýktan sonra baþvurunuzun sonucu 10 gün içinde sizlere sms olarak iletileceði söylenmektedir. Baþvurunuzun durumunu ve hangi durumda olduðunu anlýk olarak takip ede bilirsiniz. Bunun için yapmanýz gereken iþkurun resmi web sitesine üye giriþi yaptýktan sonra ÝÞSÝZLÝK BAÞVURU SORGULAMASI bölümüne týklamanýz. Bu bölümden iþsizlik maaþýnýzýn durumunu öðrene belirsiniz.

Baþvurunuzun sonucu yukarýda belirtilen þekilde durumunuzu gösteren bir renkle gösterilir.

Ýþkur baþvuru durumunuz ve açýklamalarý:

TEKLEÞTÝRMEYE HAZIR DEÐÝL : Baþvurunuz henüz iþleme alýnmamýþ beklemededir (yoðunluklarda meydana gelen bir durumdur)

ÝÞLEM GÖRMEMÝÞ: Baþvurunuz deðerlendirmeye alýnmýþtýr.

YENÝDEN BAÞLATILMAYI BEKLEYEN: Ýtiraz dilekçesinden sonra ikinci kez deðerlendirmeye girecek olan baþvuru.

YENÝDEN BAÞLATILMIÞ: Yeniden deðerlendirilmeyi bekliyor.

RED BEKLEYEN: Ýþkurun uygunsuz bulduðu ve red aþamasýnda bekleyen baþvurudur.

NÝHAÝ RED: Kesin olarak uygunsuz bulundu.

BÝLDÝRGESÝ OLUÞMUÞ, ONAYA GÝRMEMÝÞ : Baþvurunuz deðerlendirildi ve olumu bulundu kýsa bir süre sonra onay aþamasýna girecektir.

BÝLDÝRGESÝ OLUÞMUÞ, ONAYA GÝRMÝÞ: Baþvurunuz onaylandý bu aþamadan sonra size sms olarak bilgi mesajý gelecektir.

Sorularýnýzý yorum olarak yaza bilirsiniz kýsa süre içinde her ziyaretcimizin sorun ve sorularý cevaplanacaktýr.Yorum Sistemi Disqus
ARA
Girdiiniz Miktarn KDV'si
Kdv Hari Kdv Dahil
KDV Hari Miktar
%
KDV Tutar
00.00 TL.
KDV Dahil Tutar
00.00 TL.

DOUM GN HESAPLA

Hangi gn doduunuzu merak ediyormusunuz? Aadaki from alanna doum
tarihinizi yazn HesapMatik sizin iin hangi gn doduunuzu hesaplasn
Doduunuz Gn :
Doduunuz Ay :
Doduunuz Yl :
Hemen Hesapla

MESAFE HESAPLA

Nereden :
Nereye :
Mesafe Hesapla
� Copyright 2014 - Hesapmatik.com Online Hesaplama Merkezi
Hesapmatik Tescilli bir markad�r t�m Haklar� Sakl�d�r.
Sitede yer alan hesaplama ara�lar�n�n ve makalelerin telif haklar� yazarlar�n kendilerine veya yetki verdikleri ki�ilere aittir. ��eri�in izin al�nmadan kopyalanmas� ve kullan�lmas� 5846 say�l� Fikir ve Sanat Eserleri Yasas�na g�re yasakt�r.